KALENDER - PÅ GÅNG

WEBBUTBILDNING I LIVSMEDELSSÄKERHET

Länsstyrelsen i samarbete med Anticimex erbjuder grundkurs i livsmedelssäkerhet som webbutbildning.
Kursen riktar sig till dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där du hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Du får en allmän kännedom om hur man förebygger och undviker matförgiftningar med mera. Kostnad 400 kr exkl moms för internet inloggning, support vid problem samt avslutande diplom.

Info och anmälan:
Ingvor Johansson 010-224 33 93

ENSKILDA RÅDGIVNINGAR FÖR FÖRETAG PÅ LANDSBYGDEN

Rådgivningarna riktar sig till företag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden. Länsstyrelsen erbjuder enskilda rådgivningar, med fördel digitalt eller via telefon inom följande områden:

NYHETER OCH REFERAT

CORONAVIRUSETS TUFFA UTMANINGAR

I spåren av rådande coronapandemi har Hallands livsmedelsbransch blivit hårt ansatt. Många har tvingats till stora anpassningar för att undvika att gå under i den utmaning som utgörs av ett svårhanterat virus, mycket mindre än en vattendroppe men med samhällspåverkan stort som ett hav. Inom Hallands livsmedelsprogram försöker vi se kopplingar i rådande coronasituation för att fokusera på möjliga insatser. I livsmedelsprogrammets arbetsgrupper finns stora möjligheter att arbeta för att hitta vägar till att underlätta för ansatta företag.

Vi vill uppmärksamma satsningen
Tillsammans för Halland, med fokus på rådgivning, affärsutveckling och finansiering. Där finns möjlighet att få gratis rådgivning för halländska företag inom alla branscher som möter stora utmaningar på grund av coronakrisen. Ett annat initiativ är Hallandskraft, där Hallands Matgille och HighFive kan ge riskanalys och stöd till besöksnäring och livsmedelsförädlande bolag i Halmstad med omnejd.

FÖRSTUDIE - GEMENSAM KOMMUNIKATION AV #MATHALLAND

Sedan hösten 2016 då arbetet med Livsmedelsprogram i Halland påbörjades, har frågan om att gemensamt lyfta och kommunicera den halländska maten och den halländska matkulturen på olika sätt varit uppe på agendan. En gemensam kommunikation för mat i och från Halland har varit en tydlig önskan från olika aktörer både under arbetet med att ta fram Livsmedelsprogram Halland och i arbete med att göra verklighet av programmet. Mot denna bakgrund har en förstudie genomförts av Livsmedelsprogram Halland med Helena Kurki, Bridging the GAP som författare.

Ambitionen och målsättningen med förstudien har varit att jobba i samma anda som Livsmedelsprogrammet generellt, att börja underifrån och se vilka gemensamma önskemål och målbilder som finns. Kort sagt har målet varit att göra en utforskande studie för att se på potential och innehåll i en möjlig gemensam kommunikationsansats.

I förstudien finns många spännande inspel om Halland som matlän och om möjligheterna att hitta vägar till en gemensam kommunikation. Många är rösterna som bidragit med tankar och idéer till förstudien och vi kan nu se fram emot att ta nästa steg i vår gemensamma satsning på att profilera Halland som ett livsmedelslän i framkant!

På grund av den rådande situationen med livsmedelsbranschens tuffa utmaningar i coronapandemins spår, kommer presentationen av förstudien och en dialog kring implementeringen att ske vid ett senare tillfälle.

BILDER, REFERAT OCH PRESENTATIONER FRÅN FRAMSTEGET 2020 PÅ TIRAHOLMS FISK

Framsteget arrangerades den 6 februari på Tiraholms fisk i Unnaryd. Ett 60-tal personer med koppling till den halländska livsmedelssektorn hade tagit sig till träffen för att dela med sig av sina idéer, erfarenheter och tankar.

FILM, BILDER OCH REFERERAT FRÅN FRAMSTEGET 2019

Det finns ett stort intresse för att utveckla mat, dryck, måltider och matupplevelser i Halland. I början av april samlades ett 70-tal personer på Halmstads slott för att tillsammans fortsätta arbetet med att göra Halland till en ännu mer framgångsrik matregion.

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor