KALENDER - PÅ GÅNG

Öströ Fårfarm, onsdag 6 oktober 9.30-16.00
Eldrimner anordnar en mathantverksdag med temat Mathantverkets värde.  Under pandemin har Mathantverksföretagarna inspirerats till att hitta nya vägar till försäljning som många gånger har varit mycket framgångsrika. Det handlar till exempel om REKO-ringar, tillitsbutiker och webbutiker. Vi har också sett annorlunda direktförsäljningskanaler som gemensamma butiker och saluhallar samt andelsjordbruk med förädling. Denna kunskap vill vi ta vara på, sprida och tillsammans med er mathantverkare diskutera hur direktförsäljningen kan utvecklas vidare.
Kontakt: Ida Lundström, ida.lundstrom@lansstyrelsen.se, 010-225 34 63.
Läs om Mathantverksdagen och anmäl dig här.

KOM IGÅNG MED E-HANDEL

Nu mer än någonsin tidigare är det dags att erbjuda varor och tjänster via internet! På ett inspirerande och coachande sätt hjälper Johan Romberg dig att hitta nya affärsvägar och nya kunder för bättre lönsamhet. Riktar sig till dig som driver företag utanför primärproduktionen på den halländska landsbygden.
Rådgivningarna utförs på företaget eller digitalt enligt önskemål.
Enskild rådgivning fyra timmar. Kostnad: 1637 kr, dokumentation ingår.
Två företag kan delta på samma rådgivning och dela kostnaden. Vid två deltagande företag blir kostnaden 817 kr exkl moms för rådgivning 4 tim. Anmälan senast en vecka före rådgivningstillfället.

Mer information och anmälan till
Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller
Johan Romberg 070-236 61 13

MARKNADSFÖRING PÅ SOCIALA MEDIER

Att arbeta med sociala medier är nyckeln till utveckling och tillväxt för alla företag idag och med vår rådgivning kommer ni att få lära er allt ni behöver veta och lite till för att lyckas på sociala medier. 
Rådgivningen utförs på företaget eller digitalt enligt önskemål.
Enskild rådgivning fyra timmar. Kostnad: 2 970 exkl. moms.
Grupprådgivning plats enligt överenskommelse. Fyra timmars rådgivning. Max tre företag per rådgivningstillfälle. Kostnad: 990 kr exkl moms vid tre deltagande företag.
Mer information och anmälan till Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller
Emil Ekman 070-303 15 35

BLI NÄSTA "SVINNOVATION" RÅDGIVNING FÖR MINSKAT MATSVINN

Vill du omvandla dina kostnader för avfall till vinst samtidigt som du gör en god sak för miljön? Det är precis det du gör om du tar hand om maten som du i vanliga fall lägger i soptunnan. Med vår rådgivning ger vi dig kunskap och verktyg för att du ska kunna ställa om livsmedelsflödet i din verksamhet på ett sätt som ger lägre kostnader, ökad omsättning och minskat klimatavtryck. Du omvandlar förlust till vinst helt enkelt.
Grupprådgivningar eller Enskilda rådgivningar. 
Enskild rådgivning 3420 kr exkl moms. Rådgivning 4 tim, dokumentation ingår. Rådgivningen kan hållas digitalt eller på din anläggning.
Mer information och anmälan till
Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller
Marcus Lennartsson 079-319 54 54

WEBBUTBILDNING I LIVSMEDELSSÄKERHET

Grundkurs i livsmedelssäkerhet finns som webbutbildning.
Kursen riktar sig till dig som driver, är anställd i eller tänker starta verksamhet där du hanterar livsmedel på den halländska landsbygden. Du får en allmän kännedom om hur man förebygger och undviker matförgiftningar med mera. Kostnad 400 kr exkl moms för internet inloggning, support vid problem samt avslutande diplom.

Info och anmälan:
Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller Per Johansson 070-915 01 78

ENSKILDA RÅDGIVNINGAR FÖR FÖRETAG PÅ LANDSBYGDEN

Rådgivningarna riktar sig till företag med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden. Länsstyrelsen erbjuder enskilda rådgivningar, med fördel digitalt eller via telefon inom följande områden:

NYHETER OCH REFERAT

CORONAVIRUSETS TUFFA UTMANINGAR

I spåren av rådande coronapandemi har Hallands livsmedelsbransch blivit hårt ansatt. Många har tvingats till stora anpassningar för att undvika att gå under i den utmaning som utgörs av ett svårhanterat virus, mycket mindre än en vattendroppe men med samhällspåverkan stort som ett hav. Inom Hallands livsmedelsprogram försöker vi se kopplingar i rådande coronasituation för att fokusera på möjliga insatser. I livsmedelsprogrammets arbetsgrupper finns stora möjligheter att arbeta för att hitta vägar till att underlätta för ansatta företag.

Vi vill uppmärksamma satsningen
Tillsammans för Halland, med fokus på rådgivning, affärsutveckling och finansiering. Där finns möjlighet att få gratis rådgivning för halländska företag inom alla branscher som möter stora utmaningar på grund av coronakrisen. Ett annat initiativ är Hallandskraft, där Hallands Matgille och HighFive kan ge riskanalys och stöd till besöksnäring och livsmedelsförädlande bolag i Halmstad med omnejd.

FÖRSTUDIE - GEMENSAM KOMMUNIKATION AV #MATHALLAND

Sedan hösten 2016 då arbetet med Livsmedelsprogram i Halland påbörjades, har frågan om att gemensamt lyfta och kommunicera den halländska maten och den halländska matkulturen på olika sätt varit uppe på agendan. En gemensam kommunikation för mat i och från Halland har varit en tydlig önskan från olika aktörer både under arbetet med att ta fram Livsmedelsprogram Halland och i arbete med att göra verklighet av programmet. Mot denna bakgrund har en förstudie genomförts av Livsmedelsprogram Halland med Helena Kurki, Bridging the GAP som författare.

Ambitionen och målsättningen med förstudien har varit att jobba i samma anda som Livsmedelsprogrammet generellt, att börja underifrån och se vilka gemensamma önskemål och målbilder som finns. Kort sagt har målet varit att göra en utforskande studie för att se på potential och innehåll i en möjlig gemensam kommunikationsansats.

I förstudien finns många spännande inspel om Halland som matlän och om möjligheterna att hitta vägar till en gemensam kommunikation. Många är rösterna som bidragit med tankar och idéer till förstudien och vi kan nu se fram emot att ta nästa steg i vår gemensamma satsning på att profilera Halland som ett livsmedelslän i framkant!

På grund av den rådande situationen med livsmedelsbranschens tuffa utmaningar i coronapandemins spår, kommer presentationen av förstudien och en dialog kring implementeringen att ske vid ett senare tillfälle.

BILDER, REFERAT OCH PRESENTATIONER FRÅN FRAMSTEGET 2020 PÅ TIRAHOLMS FISK

Framsteget arrangerades den 6 februari på Tiraholms fisk i Unnaryd. Ett 60-tal personer med koppling till den halländska livsmedelssektorn hade tagit sig till träffen för att dela med sig av sina idéer, erfarenheter och tankar.

FILM, BILDER OCH REFERERAT FRÅN FRAMSTEGET 2019

Det finns ett stort intresse för att utveckla mat, dryck, måltider och matupplevelser i Halland. I början av april samlades ett 70-tal personer på Halmstads slott för att tillsammans fortsätta arbetet med att göra Halland till en ännu mer framgångsrik matregion.

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor