FLER MATINITIATIV I HALLAND

HALLANDS MATPLATS

Hallands Matplats är en digital marknadsplats för företagare inom livsmedels- och restaurangbranschen. Hallands Matplats drivs av Hushållningssällskapet Halland med stöd från Europeiska jordbruksfonden.

HALLANDS MATGILLE

Inspiration, hållbarhet, utveckling och innovation. Det är ledorden som genomsyrar projektet Hallands Matgille - ett treårigt projekt som ska stärka och utveckla de livsmedelsförädlande företagen i länet.

KURSER HOS LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen ordnar kurser och rådgivning med anknytning till områden inom Livsmedelsprogram för Halland. Aktiviteterna riktar sig till verksamma inom olika företag på landsbygden. Läs mer här om olika verksamheter.

LOKALT LEDD UTVECKLING HALLAND

Lokalt ledd utveckling i Halland, LLUH, finansierar ett antal projekt med koppling till mat och dryck i Halland.

SKÖRDETID I HALLAND

Syftet med Skördetid i Halland är att inspirera ännu fler att uppleva Halland under sensommar och höst eftersom det är då vi har det bästa utbudet och det händer någonting varje helg runt mat och dryck. Bakom Skördetid i Halland står destinationerna i Halland i samarbete med Region Halland, LRF, Hallands Matgille och Signerat Halland.

MER MAT - FLER JOBB

Ett ESF finansierat projekt som ska öka matproduktionen i Sverige. Projektet gör verkstad av livsmedelsstrategin och är ett samarbete mellan Lantbrukarnas riksförbund, Arbetsförmedlingen, och Livsmedelsföretagen.

FALKENBERGS SKAFFERI

En samling människor som brinner för god mat har tillsammans med Destination Falkenberg skapat Falkenbergs Skafferi Anordnar årligen Falkenbergs Matdagar.

GRÖNA MÖTEN

Agroväst Gröna möten Halland är ett samarbete mellan LRF och Region Halland.
Gröna möten arrangerar olika mötesaktiviteter där ny kunskap och nya  möjligheter för företag inom lantbruket, inom rådgivning och inom livsmedels- och energiindustrin belyses och diskuteras. 

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor