OFFENTLIGA MÅLTIDER OCH

LOKAL MAT

OFFENTLIG SEKTOR SOM KUND & LOKALA PRODUCENTER SOM LEVERANTÖRER

Området har synliggjort tre prioriterade områden och har bildat en arbetsgrupp med inriktning på:

  1. Ett ökat samarbete hos Livsmedelsbranschens aktörer vad gäller den offentliga måltiden.
  2. En gemensam långsiktig politisk strategi i Halland vad gäller halländskt, ekologiskt och svenskt.
  3. Livsmedelsupphandlingar. Underlätta för verksamheterna att göra bra upphandlingar som också underlättar för lokala producenter att komma in på marknaden.

KONTAKTPERSON: EVA AHLGREN, Region Halland

eva.a.ahlgren@regionhalland.se

070-606 16 62

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor