MÅLTIDSTURISM

SAMVERKAN I NYA ELLER ETABLERADE FORMER

Behovet av samverkan mellan aktörer inom mat & måltider och besöksnäringen har uttalats som stort. Det är också på mötesplatser som konsumenternas personliga engagemang skapas och kunskapen om det lokala och halländska sprids. Detta kan ske genom att:

• Optimera och skapa fler mötesplatser för aktörer och konsumenter, i etablerade former och med nya, innovativa koncept.
• Förmedla inspiration, trender och kunskap för att kunna paketera och marknadsföra det Halland erbjuder på flera ställen parallellt, till exempel ett gemensamt marknadsföringskoncept för regionala skördefester.
• Lär av pilotprojekt som Falkenbergs Skafferi, Kattegattleden och av varandra.
• Gemensam exponering av det halländska i och utanför Halland.

KONTAKTPERSON: CAROLINE LILJEDAHL, SIGNERAT HALLAND, caroline@hallandsmatgille.se 
070-845 33 43

EXPORTPROGRAM FÖR MÅLTIDSTURISM

Nu satsar Visit Sweden tillsammans med svenska regioner på att fler utländska turister ska resa till Sverige, spendera mer på restauranger och köpa mer svenska livsmedel. Och Halland är med så klart!

SKÖRDETID I HALLAND

Skördetid i Halland inspirerar fler att uppleva Halland under sensommar och höst eftersom det är då vi har det bästa utbudet och det händer någonting varje helg runt mat och dryck. Det är en viktig satsning för att sätta Halland på matkartan, såväl för hallänningen som för den nationella och internationella gästen.

Bakom Skördetid i Halland står Hallands Matgille och Signerat Halland i samarbete med Region Halland, LRF och destinationerna i Halland.

VISIT SWEDENS KUNSKAPSBANK

Här kan du öppna ett kostnadsfritt konto och ta del av trendrapporter, målgruppsanalyser mm inom måltidsturism och andra områden kopplade till utländska besökare i Sverige.

KOMMUNICERA DET GODA

Nu har du chansen att gå en onlineutbildning i hållbarhetskommunikation. Kursen har tagits fram av Visit Sweden och syftar till att ge en bra bas i att kommunicera hållbarheten inom måltidsturism för att locka till sig flera utländska måltidsresenärer.

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor