RÅVAROR OCH FÖRÄDLING

Arbetet inom Livsmedelsprogram för Halland har under 2019 utökats med ytterligare ett insatsområde: ”Råvaror och förädling”. Efterfrågan förväntas stiga på halländska livsmedel som dessutom är producerade på ett hållbart sätt – hållbart både ur ett miljömässigt, klimatmässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. För att kunna leva upp till en ökad efterfrågan från både konsumenter, restauranger och de offentliga köken måste råvaruproduktionen och förädlingen öka. Det kräver i sin tur bra villkor för företagen. I den här gruppen arbetar vi inom tre olika spår:
• Utveckla och öka befintlig produktion och förädling
• Nya möjligheter för produktion och förädling
• Regler och villkor

KONTAKTPERSON: Annica Lindén, Länsstyrelsen i Hallands län
annica.linden@lansstyrelsen.se,
010-224 32 92

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor