KOMPETENS

Behovet av ökad kompetens löper som en röd tråd genom hela den halländska livsmedelskedjan och anses utgöra en grundläggande faktor för branschens fortsatta utveckling. Inom detta område har fyra områden prioriterats:

  1. Ökad kompetens hos Livsmedelsbranschens aktörer
  2. Kompetensförsörjning – attrahera unga
  3. Påverkansstruktur och lobbyverksamhet - Utveckla nya utbildningsformer.
  4. Kompetensförsörjning – karriärbytare

Områdets arbetsgrupp arbetar vidare med fokus på kompetensförsörjningen inom primärproduktionen och livsmedelsförädlingen i livsmedelskedjan.


KONTAKTPERSON: MARIA HENRIKSSON,
maria.n.henriksson@lansstyrelsen.se,
010-224 34 46

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor