INNOVATION OCH MARKNAD

FRÅN VARA ELLER TJÄNST TILL KONSUMENT

Behov och insatser i hela kedjan från råvara till konsument:

  • Stärk den halländska identiteten och varumärket ytterligare
  • Gör det halländska mer synligt och tillgängligt för konsumenten med nya innovativa sätt att nå ut
  • Identifiera logistiklösningar som gör det möjligt att nå fler kunder såväl i som utanför Halland
  • Organisera innovationsinsatser inom områden som produkt,- tjänste-, affärs- och marknadsutveckling

En stor del av behoven fångades i ett tidigt skede upp av deltagare i dialoggruppen. Detta har hittills resulterat i två kraftfulla initiativ i två projekt. Läs mer om projekten här nedan.

Arbetsgruppen är av denna anledning vilande. Kontakta oss om du är intresserad av ytterligare initiativ inom detta område.

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor