HALLÄNDSK MAT TAR NYA KLIV FRAMÅT

FRAMSTEGET 2020

Hur utvecklar vi Halland som matregion? Och hur skapar vi mervärde för den halländska maten? Dessa frågeställningar genomsyrade träffen Framsteget som arrangerades den 6 februari på Tiraholms fisk i Unnaryd. Ett 60-tal personer med koppling till den halländska livsmedelssektorn hade tagit sig till träffen för att dela med sig av sina idéer, erfarenheter och tankar.

Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland är arrangörer av Framsteget, som är Livsmedelsprogrammets årliga inspirations- och avstämningsdag. Länsstyrelsen och Regionen kan beskrivas som den sammanhållande kraften i Livsmedelsprogram Halland. Men det är deltagarna som är motorn och som ser till att strategier och planer omsätts till konkreta mål och åtgärder.

– Det är alla vi som är mathalland. Primärproducenter, förädlare och producenter av mat och dryck, kaféer, restauranger, offentliga kök, distributörer och butiker. Livsmedelsprogrammet är en del av mathalland, förklarar Helena Kurki, som varit engagerad i programmet på olika sätt och som också var dagens moderator.

Inspiration från den blå sektorn
En viktig del i Framsteget är att träffen ska bjuda på inspiration. I år fick deltagarna lyssna till tre entreprenörer från den ”blå sektorn” som skapat framgångsrika mervärden på lite olika sätt. Ett tema som passade väl ihop med den valda platsen för årets träff.

  • Vicky Ekwall, som tillsammans med sin man och vuxna barn driver familjeföretaget vid Bolmens strand, delade med sig av utvecklingen av mervärden kring den lokala maten i fyra decennier i allmänhet och Tiraholms Fisks företagsresa i synnerhet.

  • Torbjörn Ranta är vd:n och entreprenören som efter 25 års affärsverksamheter i Ryssland har startat en odling av sibirisk stör i ett nedlagt pappersbruk i Strömsnäsbruk. Han berättade om sin resa att skapa rysk kaviar från Småland.

  • Bengt Larsson - yrkesfiskare från Ronneby i Blekinge berättade om hur han tog sitt småskaliga skärgårdsfiske till en ny nivå genom online-försäljning direkt till kund.

– Kvalité är viktigt. Hög kvalité skapar tillit i relationen till konsumenten, förklarade Bengt Larsson i slutet på sitt föredrag.

Insatsområden berättade om sitt arbete

Inom Livsmedelsprogram Halland finns det idag fem olika insatsområden. Inom varje område pågår det en mängd olika aktiviteter och projekt. På Framsteget presenterade representanter för varje område sitt arbete så här långt och planerna framåt.

Dagen avslutades med en workshop i gruppformat där kommunikation stod i fokus. Ett ämne som gav upphov till många intressanta diskussioner.

Fortsättningen framåt

Alla idéer, tankar och synpunkter som kommit fram under årets Framsteget ska nu kokas ihop av Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland. Vissa inspel ska kanske skickas vidare direkt till arbetsgrupperna inom respektive insatsområde, andra kan kanske omvandlas till åtgärder direkt av Länsstyrelsen och Regionen.

Förhoppningsvis har även deltagarna knutit nya kontakter som kan leda till fler spännande samarbeten och utvecklingsprojekt som i förlängningen utvecklar Halland som matregion!

2 FRÅGOR TILL 3 MEDVERKANDE VID FRAMSTEGET 2020


Varför är du här idag?

Vad betyder mervärde för dig?

Susanne Källén, Pensionat Sågknorren

– Handlar det om halländsk mat och utvecklingen av det så kommer jag. Jag vill vara med och utveckla och spetsa halländsk mat. Här får man idéerna, i samtal med andra kommer tankarna som leder till utveckling.

– Närheten, att vi inte är konkurrenter utan att vi hjälps åt inom Halland. Vi kan rekommendera varandra och vara partners helt enkelt. Det är så jag hoppas att alla ska se det, då får vi mervärde.

Gabriel Johansson, Tjolöholm

– För att nätverka och träffa andra inom branschen. Även för att se vad ni håller på med inom Livsmedelsprogrammet och hur man kanske skulle kunna ingå i det arbetet. Träffen är en möjlighet att vidga sina vyer.

– Mervärdet skapar minnet, det lilla extra. Det som gör att jag kan bära med mig en upplevelse i 20 år.

Lars-Anders Knutsson, LRF

– Jag ska företräda och jobba för våra för medlemmar inom livsmedelsproduktion i Halland. Att vara här och delta i Livsmedelsprogrammet känns som ett bra sätt att göra detta.

– Mervärdet av detta sammanhang är att det ska leda till att företag har möjlighet att utvecklas genom de här samarbetena.

PRESENTATIONER OCH MATERIAL FRÅN DAGEN

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor