HALLÄNDSK MAT TAR NYA KLIV FRAMÅT

FRAMSTEGET 2019

Det finns ett stort intresse för att utveckla mat, dryck, måltider och matupplevelser i Halland. I början av april samlades ett 70-tal personer på Halmstads slott för att tillsammans fortsätta arbetet med att göra Halland till en ännu mer framgångsrik matregion. En av dem var Lova Brodin, social entreprenör och som bland annat arbetar med hållbara matsystem: "Vi måste sluta ställa hållbarhet mot lönsamhet".

Träffen på Halmstads slott kallas ”Framsteget” och är Livsmedelsprogrammets årliga mötespunkt. Träffen var en möjlighet för deltagarna i programmet att dela med sig av sina erfarenheter, ge sin syn på det fortsatta arbetet, nätverka och även få ny inspiration.

- Det krävs en regional och lokal samverkan för en konkurrenskraftig och lönsam utveckling inom området. Alla länkar i livsmedelskedjan är viktiga, säger landshövding Lena Sommestad i sitt inledningstal.

- Livsmedelsprogrammet ger oss styrfart och ramar i arbetet framåt. Det händer mycket och det går fort här i Halland, fortsätter Ann-Mari Bartholdson, näringslivschef på region Halland.

”Det bubblar i Halland” var ett återkommande uttryck under dagen. Föreläsare såväl som deltagare bekräftade att det känns som om saker verkligen är på gång inom livsmededelsproduktionen i Halland.

Deltagarna fick under dagen lyssna till flera intressanta föreläsningar. Lennart Wikström pratade om de stora omvandlingar som sker inom livsmedelssystemet. Lina Svanberg är forskningsledare på RISE och gav en inblick över möjligheterna för nya växtbaserade livsmedel. Lova Brodin, social entreprenör som också arbetar på Hallands matgille och Bäckhästens café, delade med sig av praktiska exempel och innovativa visioner från sina områden.

Framsteget - vårt "Parlament"

”Framsteget” är också en sorts parlament för arbetet i Livsmedelsprogrammet där alla får vara med och tycka till. Representanter från de fyra tematiska arbetsgrupperna gav en överblick över insatser och resultat som åstadkommits under det gångna året. Planerna på en ny tematisk arbetsgrupp kring mer halländska råvaror och förädling presenterades också. Deltagarna fick sedan diskutera och ge synpunkter på programmet och komma med förslag på områden och insatser som ska prioriteras i det fortsatta arbetet.

De övergripande nyttorna med Livsmedelsprogrammet är enligt deltagarna samverkan, nätverkskontakter och en gemensam halländsk ”Vi-känsla”. Utvecklingen ska fortsätta att ske underifrån. Genom livsmedelsprogrammet hjälper vi varandra att bli bättre. Nya idéer, kontakter och kunskapsspridning är också centrala liksom hållbarhetsfrågorna.

Många förslag på insatser och innehåll kom in för det fortsatta arbetet i programmet. En stor del av förslagen kommer att vidarebefordras till de befintliga tematiska arbetsgrupperna. Flera personer och organisationer anmälde sitt intresse att bilda en ny arbetsgrupp kring ”Mer halländska råvaror och förädling”. Ett antal förslag kom också om att lyfta fram maritima och fiskefrågor i programmet.

Kvällen avslutades med Slottets välsmakande halländska buffé och efterföljande mingel.
Presentationer och material från dagen finns för nedladdning längre ner på sidan.

3 FRÅGOR TILL 3 MEDVERKANDE VID FRAMSTEGET 2019

Vad heter du och vad kommer du från?

Lova Brodin, social entreprenör som även arbetar på Hallands matgille och Bäckhästens cafe.

Vad tycker du om dagen hittills?

Spännande med inspiration från både stora perspektiv och små detaljer, det ger en bra spridning!

Vad kan du bidra med för att stärka Halland som matlandskap?

Som matföretagare kan jag bidra med kunskap och modeller om ett hållbart företagande.

Vad heter du och vad kommer du från?

Rolf Fridh, från Wohlins fryshus Logistik AB.

Vad tycker du om dagen hittills?

Mycket spännande att höra nya människor.

Vad kan du bidra med för att stärka Halland som matlandskap?

Nätverkande driver saker framåt, det ger en vän att vända sig till vilket är mycket värdefullt.

Vad heter du och vad kommer du från?

Susanne Thorsson, jag arbetar på Lokalt Ledd Utveckling Halland och Destination Falkenberg.

Vad tycker du om dagen hittills?

Bra dag med många spännande föreläsningar!

Vad kan du bidra med för att stärka Halland som matlandskap?

Jag tror att jag kan, utifrån mina två yrkesolika roller, förmedla kunskap om hur man utvecklar mat.

PRESENTATIONER OCH MATERIAL

LIVSMEDELSPROGRAM HALLAND

HALLAND SOM MATREGION

KONTAKTA OSS

Kontakta oss med idéer, information eller frågor